EDUKACIJE

Kao prelomne tačke u ekonomiji, naša početna i prelomna tačka je bila slučajni susret ispred zgrade u kojoj se održavala naša prva zajednička edukacija. Bio je to „Matrix of Change“ – čuvenog Bernd Isert-a. Pre toga, 15 godina nezavisno, a od tada 6 god zajedno, skupljajući znanje širom sveta izgradile smo naš lični Profi(T) Coaching koji predstavlja kombinaciju coachinga (business, professional, individualnog, life, grupnog), preduzetništva, psihologije i ekonomije. Naš pristup je po tome jedinstven i autentičan u svetu.
Mi nastavljamo da se edukujemo, razvijamo i unapređujemo, i uvek sva novostečena znanja ugrađujemo u naš Profi(T) Coaching. Uvek smo učili od najboljih: Slavica Squire, Bernd Isert, Charles Faulkner, Michael Hall, Stephen Gilligan, Steven Twohig, Keith Ferrazzi, Katie Raver, Bob Proctor, Neale Donald Walsch, Brian Tracy, Sonja Simonovska, Patrik Balint.

Spisak edukacija koje smo pohađale:

3.

Ljiljana Dragojlović, najvažnije edukacije:

b (1)

Biljana Egić, najvažnije edukacije:

profi(t)

EDUKACIJA